Specjalizacja z neuropatologii

Program specjalizacji w dziedzinie NEUROPATOLOGII

1. Specjalizacje dotychczasowe (do 31.03.2014)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w neurologii, neurochirurgii, patomorfologii.

plik do ściągnięcia

2. Specjalizacje modułowe (od 1.10.2014)

  • Program specjalizacji w dziedzinie neuropatologii (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w  odpowiedniej dziedzinie. https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0789-program-1.pdf
  • Program specjalizacji w dziedzinie neuropatologii dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie patomorfologii.https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0789-program-2.pdf
  • Program specjalizacji w dziedzinie neuropatologii dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie neurologii. https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0789-program-3.pdf
  •  Program specjalizacji w dziedzinie neuropatologii dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii.https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0789-program-4.pdf
  •  Program specjalizacji w dziedzinie neuropatologii dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii.https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0789-program-5.pdf

3. Egzamin europejski organizowany przez Euro-CNS.

Szczegółowe informacje pod adresem https://www.euro-cns.org/examefn/examination/