Kontakt

DANE TELEADRESOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO
STOWARZYSZENIA NEUROPATOLOGÓW POLSKICH W LATACH 2021-2024:

 • Przewodnicząca Zarządu:  prof. dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska

Zakład Patologii i Neuropatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny;
Dębinki 1, 80-211, Gdańsk
e-mail: eczis@gumed.edu.pl

 • Wice-przewodnicząca Zarządu: prof. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz

Zakład  Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul.Sobieskiego 9, 02-957  Warszawa
e-mail: bobrow@ipin.edu.pl

 • Sekretarz: dr hab. Dorota Dziewulska

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1a; 02-097 Warszawa
e-mail: dorota.dziewulska@wum.edu.pl

 • Skarbnik: dr Albert Acewicz

Zakład  Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul.Sobieskiego 9, 02-957  Warszawa

 • Członek Zarządu: prof. dr hab. Sławomir Michalak

Zakład Neurochemii i Neuropatologii
Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 49; 60-355 Poznań

e-mail: slamic@yahoo.com

 • Redaktor czasopisma naukowego „Folia Neuropathologica”: dr hab. Dorota Sulejczak, prof. IMDiK

 

 KOMISJA REWIZYJNA 

 • Przewodniczący:  prof. dr hab. Przemysław Nowacki
 • Członkowie:
 • prof. dr hab. Jerzy Słowiński
 • dr hab. Marta Masztalewicz
 • dr n. med. Sylwia Tarka
 • dr n. med. Aleksandra Sejda