Z żalem zawiadamiamy, iż w dniu 29 lipca 2019 roku zmarł
Prof. dr hab. Mieczysław Wender
członek Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich, emerytowany wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Dyrektor Instytutu Chorób Układu Nerwowego i Narządów Zmysłu, Przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Przewodniczący Komisji Neurochemii PAN, Członek Rady Naukowej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Członek Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Znakomity naukowiec i dydaktyk, wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń lekarzy i studentów.