Składki

Wszystkich członków prosimy o uregulowanie zaległych składek. 
Składki członkowskie za rok kalendarzowy w wysokości  130 zł/rok ( emeryci 80 zł/rok) można wpłacać na konto SNP  nr 20 1300 1036 2006 7153 1243 0002