Archiwum konferencji

 • BADANIA BIOPSYJNE WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEJ NEUROPATOLOGII. WARSZAWA, 16 października 2015 r.
 • PODŁOŻE NEUROPATOLOGICZNE OTĘPIENIA W CHOROBACH OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO (5 – 7 czerwca 2008 r.)
 • Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w guzach opon mózgowo-rdzeniowych (19 października 2007)
 • Joint Meeting of the German Society of Neuropathology and Neuroanatomy (DGNN) and the Polish Association of Neuropathologists with International Participation in conjunction with the 52nd Annual Meeting of the German Society of Neuropathology and Neuroanatomy (DGNN) (05. – 08. September 2007)
 • Reakcja komórek glejowych w chorobach ośrodkowego układu nerwowego
  Zaburzenia rozwoju kory i istoty białej mózgu w badaniach klinicznych, neuroobrazowych i neuropatologicznych
  Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Profesor Marii Dąmbskiej(2006)
 • NIENOWOTWOROWE ZMIANY OGNISKOWE W OUN (2006)
 • Konferencja Naukowa poświęcona pamięci i 50-leciu pracy w PAN Profesor Marii Dąmbskiej(2006)
 • XIII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskiech (2005)
 • Wcześnie w rozwoju występujący proces zapalny i jego konsekwencje dla OUN (2004)
 • Choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego (2004)
 • Nowotwory tylnej jamy czaszki (2003)
 • Poświęcona pamięci Prof. Mirosława Mossakowskiego ­ Patofizjologiczne, patomorfologiczne i biochemiczne aspekty odpowiedzi układu nerwowego na niedokrwienie (2002)
 • Nowotwory układu nerwowego (1999)
 • Choroby zwyrodnieniowe i zapalne układu nerwowego (1996)
 • Choroby zwyrodnieniowe i zapalne układu nerwowego (1996)
 • Paranowotworowe uszkodzenia układu nerwowego (1993)
 • Encefalopatie toksyczne i patologia móżdżku (1990)
 • Choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego (1987)
 • Prawidłowy rozwój oraz zaburzenia rozwojowe centralnego układu nerwowego i patologia rdzenia kręgowego (1984)
 • Uwarunkowane wiekiem zróżnicowanie reaktywności układu nerwowego (1981)
 • Niedokrwienie i niedotlenienie OUN (1978)
 • Patologia mieliny ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (1975)
 • Neuropatologia wieku dziecięcego i morfologiczne podłoże starzenia się mózgu (1972)
 • Choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego, guzy mózgu (1969)