Konferencja „Brain Tumors” !!!

Zachęcamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferecnji „Brain Tumors”, która odbędzie się w formie stacjonarnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie w dniach 22-24.2022.

Szczegółowe informacje pod adresem http://braintumorswarsaw.pl/