Składki członkowskie!!!

Przypominamy o uiszczeniu składek członkowskich SNP.

Składka podstawowa wynosi 130 zł

Składka dla emerytów wynosi 80 zł

Konto bankowe: 15 2490 0005 0000 4530 5094 5182

Ponadto osoby zrzeszone w Euro CNS

Składka dla wszystkich wynosi 100 zł

Konto bankowe: 16 2490 0005 0000 4600 1007 6789