Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci Profesor Barbary Gajkowskiej wieloletniego pracownika Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie.

Rodzinie i bliskim Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.