Serdeczne gratulacje!!!

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor Bożenie Kamińskiej-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie laureatce Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2021 w obszarze nauk o życiu i o Ziemi. Nagrodę przyznano za odkrycie mechanizmów, które powodują, że glejaki złośliwe tak przeprogramowują komórki odpornościowe, aby wspierały rozwój tych nowotworów mózgu.