Wesołych Świąt!!!

Najserdeczniejsze życzenia abyśmy zdołali w te świąteczne chwile wydobyć te wszystkie dobre moce, takie jak dostrzeganie i docenianie najprostszych przejawów miłości, dobroci, jak zapominanie i wybaczanie zadanego nam bólu i smutku, jak dziecięca radość ze światła choinki z dźwięków kolędy, z choćby najprostszego prezentu, a nawet choćby tylko ze słów pochwały, podziękowania… czyli abyśmy te dobre moce, które przecież w nas tkwią, ale często gdzieś ukryte czy zagubione, może nawet trochę zapomniane, trochę przygniecione, przygłuszone codziennymi zmaganiami zdołali wydobyć, odsłonić, uzewnętrznić. A na Nowy Rok zdrowia, satysfakcji wszelakiego rodzaju, znalezienia nowych wartościowych podniet i motywacji do życia w przyjaźni i zgodzie ze sobą i z innymi życzy

Zarząd Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich