„Digital Brain”

„Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00) to projekt digitalizacji, gromadzonych od przeszło pół wieku zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kolekcja obejmuje zbiór fragmentów mózgów utrwalonych w zbuforowanym roztworze formaliny, bloczki parafinowe, preparaty histologiczne i immunohistochemiczne oraz dokumentację medyczną. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska naukowego i medycznego, przy współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwem Cyfryzacji, powołano do życia projekt o nazwie Digital Brain. Stosując nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne stworzono narzędzie umożliwiające otwarty dostęp do zasobów „Digital Brain” z każdego miejsca na świecie. Projekt realizaowany jest od 01.08.2018 do 31.07.2021. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Kierownik Zakładu Neuropatologii, prof. Teresa Wierzba Bobrowicz – bobrow@ipin.edu.pl

Koordynator  projektu „Digital Brain” , dr n. med. Tomasz Stępień – tstepien@ipin.edu.pl , tel. +48 22 458 27 86,   digitalbrain@ipin.edu.pl

Szczegółowe informacje pod adresem strony internetowej projektu https://digitalbrain.ipin.edu.pl