2002

UCHWAŁA
ZARZĄD STOWARZYSZENIA NEUROPATOLOGÓW POLSKICH
na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2003 r.

podjął uchwałę o przyznaniu następującej nagrody:

„The Henryk and Krystyna Wiśniewski Foundation”, New York

 

  1. Dr Grzegorzowi Sulkowskiemu za dorobek naukowy w dziedzinie neurochemii
  2. Dr Piotrowi Rieske za dorobek naukowy w dziedzinie genetyki nowotworów