2002

UCHWAŁA
ZARZĄD STOWARZYSZENIA NEUROPATOLOGÓW POLSKICH
na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2003 r.

podjął uchwałę o przyznaniu następującej nagrody:

Nagrodę Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich
Dr Ewie Nagańskiej za wygłoszenie i opublikowanie dwóch prac z zakresu neuropatologii doświadczalnej.

Dokumentacja znajduje się we wniosku Komisji Nagród.